Blog

Ten, który przychodzi w pokoju

Imhotep urodzodził się we wsi Gebelein, na przedmieściu Memfis w Egipcie. Był starożytnym egipskim geniuszem, który osiągnął wielki sukces w wielu różnych dziedzinach. Wynalazca piramidy, autor starożytnej mądrości, architekt, najwyższy arcykapłan boga Ra w Heliopolis, lekarz, astronom i pisarz. Mimo, że z urodzenia był plebejuszem, to jego inteligencja i determinacja pozwoliły mu stać się jednym z najbardziej zaufanych doradców  faraona Dżesera.

Jest pierwszym architektem znanym z imienia ze źródeł historycznych. Pracował dla faraona Dżesera. Zaprojektował i koordynował budowę pierwszego na świecie znanego monumentalnego budynku z kamienia, piramidy schodkowej w Sakkarze. Zespół grobowy Dżesera stworzył wzorując się na wcześniejszych konstrukcjach, wprowadzając jednak wiele innowacji. Przykrywając pierwotną  podłużną mastabę (w języku arabskim słowo to odnosi się do wydłużonych kształtów) czterostopniową piramidą, podwyższoną następnie do sześciu stopni, wzniósł budowlę o wysokości około 60 metrów. Mastaba Imhotepa  była oryginalna, bo miała kształt kwadratu, a nie prostokąta i była wykonana z kamienia zamiast używanej powszechnie cegły mułowej. Inskrypcja pozostawiona przes turystę z okresu Nowego Państwa określa go jako "tego, który otworzył kamień".  

Typowe dla architektury ceglano-trzcinowej motywy odtworzył w nowatorski sposób m.in. zwieńczając kolumny imitacją kwiatów lotosu. Nowością, także zastosowaną po raz pierwszy przez Imhotepa, była integracja w jedną całość, dotychczas rozdzielanego, grobowca i okręgu kultu grobowego.

Imhotepa Egipcjnie pamietali wiele lat po jego śmierci. W Nowym Królestwie nosił tytuł patrona uczonych w piśmie, uosabiając mądrość i wykształcenie. W VI w.p.e. stał się miejscowym bogiem w Memphis, gdzie był chwalony za swoje umiejętności jako lekarz i uzdrowiciel. Mówi się, że uzyskał lek z roślin i leczył nim wiele chorób, takich jak zapalenie wyrostka robaczkowego, dna moczanowa i zapalenie stawów. W Memphis wierzono, że był pośrednikiem między ludźmi a bogami. Uważano także, że jako bóg może pomagać ludziom w rozwiązywaniu trudności w codziennym życiu i leczyć ich choroby.

Imhotep był prawdopodobnie najbardziej znanym niekrólewskim starożytnym Egipcjaninem, jaki kiedykolwiek żył. Jego najczęściej cytowane zdanie to: Jedz, pij i raduj się, bo jutro umrzemy.

Znaleziono liczne posągi i statuetki z jego wizerunkiem. Jedne pokazują go jako zwykłego mężczyznę ubranego w prosty strój. Inne ukazują go jako filozofa siedzącego na krześle z rolką papirusu na kolanach lub pod pachą. Późniejsze jego statuetki przedstawiają go jako boga  z brodą w pozycji stojącej trzymającego klucz życia (ankh) i berło.

Starożytny Egipt i archeologia

Zaciekawił Cię temat? Sprawdź nasze wycieczki po Egipcie!

 

Starożytny Egipt i archeologia

Starożytny Egipt i archeologia