Petra w JordaniiPetra in Jordan

Petra to obecnie ruiny miasta Nabatejczyków, znajdujące się w południowo-zachodniej Jordanii. Położona jest w skalnej dolinie, do której prowadzi jedna wąska droga wśród skał wąwóz As- Sik. Petra słynie z licznych budowli wykutych w skałach. W czasach antycznych, w okresie od III w. p.n.e. do I w. n.e., miasto przeżywało czasy swojej świetności, będąc stolicą królestwa Nabatejczyków. Sami Nabatejczycy zwali Petrę Rqm (Rakmu), co oznacza “wielobarwna”.

Program wycieczki

Wyjazd z Sharm el Sheikh ok 3:00 rano. Transfer do portu Nuweiba (ok.45 min.). W Nuweibie przesiadka na wodolot, który przewozi turystów do Akaby- nadmorskiego miasta w Jordanii (90 min.). Potem przejazd do Petry (ok.2h) klimatyzowanym autokarem. Po dotarciu do Petry przejście pieszo przez wąski kanion, który prowadzi do Czerwonej Skały. Zwiedzanie Skarbca (Khazaneh) , Teatru Rzymskiego oraz jaskiń w skałach wśród imponujących monumentów. W drodze powrotnej z Petry obiad w restauracji hotelowej wliczony w cenę (napoje dodatkowo płatne.). Przejazd do Akaby, powrotny rejs wodolotem do portu w Nuweibie po czym powrót do Taby autokarem ok. 21:30. Przyjazd do Sharm el Sheikh ok. północy.

Autokarem i wodolotem - 250$ (piątek)
Dzieci od 2 do 12 lat – 250$

Uwagi:
- Cena obejmuje opłaty wizowe oraz wszystkie podatki graniczne w Jordanii,
- Wycieczkę rezerwuje się z 2-dniowym wyprzedzeniem,
- Na wycieczkę należy zabrać paszport oraz odebrać z hoteu pakiet śniadaniowy, który zamwaia się we własnym zakresie w recepcji, w porze kolacji.
- Radzimy zabrać wygodne buty,
- Do udziału w wycieczce wystarczy bezpłatna wiza „Sinai Only” wydawana na lotnisku po przylocie. Płatna wiza egipska traci ważność w przypadku wyjazdu na wycieczkę do Petry. Po powrocie wydawana jest darmowa wiza „Sinai Only”. Dlatego jeśli chcecie Państwo zobaczyć zarówno Petrę jak i wziąć udział w wycieczkach, na które płatna wiza jest wymagana, wyjazd do Petry należy zaplanować jako ostatni, by nie narażać się na dodatkowe koszty.

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-rDx27UP7JA4/UU7QFEehnmI/AAAAAAAADhM/8emW7jO7QNY/s144-c-o/IMG_6118.JPG" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5858848950775291490" caption="" type="image" alt="IMG_6118.JPG" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-WmBcI6hGb8c/UwUkI2jmSrI/AAAAAAAAEhg/tkI0ykLcOQg/s144-c-o/petra%252520jordan.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5982227414533950130" caption="petra jordan.jpg" type="image" alt="petra jordan.jpg" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-tD50FMLs9Vw/UU7QHx6kTXI/AAAAAAAADhU/eNV5XX-VFBc/s144-c-o/Jordan%25252C%252520Israel%25252C%252520Petra%252520%252523%2525201%252520032.JPG" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5858848997332241778" caption="Jordan, Israel, Petra # 1 032.JPG" type="image" alt="Jordan, Israel, Petra # 1 032.JPG" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-qK9IZiO4k80/UU7QEmLVAYI/AAAAAAAADhI/FalByeeRxSA/s144-c-o/Petra%252520in%252520Jordan%252520%2525289%252529.JPG" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5858848942641709442" caption="Petra in Jordan (9).JPG" type="image" alt="Petra in Jordan (9).JPG" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-vuEBkskttrw/UU7Q0Sv6uAI/AAAAAAAADhc/yj2VQvMVSEw/s144-c-o/SANY0216.JPG" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5858849762060187650" caption="" type="image" alt="SANY0216.JPG" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-H2xJCYmqu3U/UWSSc_-UhUI/AAAAAAAADv8/I7hu3UTJkao/s144-c-o/Petra%2525205-6.4.08%252520045.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5864973641650046274" caption="Petra 5-6.4.08 045.jpg" type="image" alt="Petra 5-6.4.08 045.jpg" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-MRxmG4FRXxs/UWSSiyrQrcI/AAAAAAAADwE/raZV_fEhxuY/s144-c-o/%2525D0%252598%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%252520325.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5864973741159656898" caption="Иордания 325.jpg" type="image" alt="Иордания 325.jpg" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-HNX7LpRpBzg/UwUhjfA-6XI/AAAAAAAAEhQ/XqATclvpEJA/s144-c-o/petra.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5982224573536332146" caption="" type="image" alt="petra.jpg" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-eXgDsyrkL6c/UwUkI-IqW6I/AAAAAAAAEhk/wgRiZKw70SE/s144-c-o/petra1.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5982227416568454050" caption="" type="image" alt="petra1.jpg" ]

Petra is now a ruined city of the Nabataeans, located in the south-west Jordan. It is located in a rocky valley, which leads one narrow road among the rocks gorge As-Sik. Petra is famous for its buildings carved into the rocks. In ancient times, during the period from the third century BC to the first century AD, the city experienced its glory days, being the capital of the Nabateans. They called themselves the Nabataeans Petra RQM (Rakmu), which means “multicolored”.

The itinerary

Departure from Sharm el Sheikh, about 3:00 in the morning. Transfer to the port of Nuweiba (approx. 45 min.). In Nuweiba change the hydrofoil, which transports tourists to the coastal city of Aqaba-Jordan (90 min.). Then drive to Petra (ok.2h) air-conditioned coach. When you arrive on foot crossing to Petra through a narrow canyon that leads to the Red Rock. Walking the Treasury (Khazaneh), the Roman Theatre and the caves in the rocks of impressive monuments. On the way back from Petra dinner in the hotel restaurant included (drinks extra cost.). Drive to Aqaba, a return trip by hydrofoil to the port of Nuweiba and then return to Taba bus around 21:30.Remarks:

By bus and hydrofoil – $ 250 (Tuesday, Friday)
Children from 2 to 12 years – $ 250
- Price includes visa fees and taxes border in Jordan

- The trip should take your passport and pick up from hoteu breakfast package which zamwaia themselves for the reception dinner.
- We advise you to bring comfortable shoes.
- To participate in the tour enough free visa “Sinai Only” issued at the airport upon arrival. Pay Egyptian visa expires if you are going on a trip to Petra. On his return is issued free visa “Sinai Only”. Therefore, if you want to see both Petra and take part in excursions, which paid a visa is required, traveled to Petra should be planned as the last, so as not to expose themselves to additional costs.

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-rDx27UP7JA4/UU7QFEehnmI/AAAAAAAADhM/8emW7jO7QNY/s144-c-o/IMG_6118.JPG" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5858848950775291490" caption="" type="image" alt="IMG_6118.JPG" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-WmBcI6hGb8c/UwUkI2jmSrI/AAAAAAAAEhg/tkI0ykLcOQg/s144-c-o/petra%252520jordan.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5982227414533950130" caption="petra jordan.jpg" type="image" alt="petra jordan.jpg" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-tD50FMLs9Vw/UU7QHx6kTXI/AAAAAAAADhU/eNV5XX-VFBc/s144-c-o/Jordan%25252C%252520Israel%25252C%252520Petra%252520%252523%2525201%252520032.JPG" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5858848997332241778" caption="Jordan, Israel, Petra # 1 032.JPG" type="image" alt="Jordan, Israel, Petra # 1 032.JPG" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-qK9IZiO4k80/UU7QEmLVAYI/AAAAAAAADhI/FalByeeRxSA/s144-c-o/Petra%252520in%252520Jordan%252520%2525289%252529.JPG" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5858848942641709442" caption="Petra in Jordan (9).JPG" type="image" alt="Petra in Jordan (9).JPG" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-vuEBkskttrw/UU7Q0Sv6uAI/AAAAAAAADhc/yj2VQvMVSEw/s144-c-o/SANY0216.JPG" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5858849762060187650" caption="" type="image" alt="SANY0216.JPG" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-H2xJCYmqu3U/UWSSc_-UhUI/AAAAAAAADv8/I7hu3UTJkao/s144-c-o/Petra%2525205-6.4.08%252520045.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5864973641650046274" caption="Petra 5-6.4.08 045.jpg" type="image" alt="Petra 5-6.4.08 045.jpg" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-MRxmG4FRXxs/UWSSiyrQrcI/AAAAAAAADwE/raZV_fEhxuY/s144-c-o/%2525D0%252598%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%252520325.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5864973741159656898" caption="Иордания 325.jpg" type="image" alt="Иордания 325.jpg" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-HNX7LpRpBzg/UwUhjfA-6XI/AAAAAAAAEhQ/XqATclvpEJA/s144-c-o/petra.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5982224573536332146" caption="" type="image" alt="petra.jpg" ]

[pe2-image src="http://lh3.googleusercontent.com/-eXgDsyrkL6c/UwUkI-IqW6I/AAAAAAAAEhk/wgRiZKw70SE/s144-c-o/petra1.jpg" href="https://picasaweb.google.com/104164679245203472614/SharmElSheikhPetraJordania#5982227416568454050" caption="" type="image" alt="petra1.jpg" ]

Napisano w Wycieczki Krajoznawcze Sharm el Sheikh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>